GENBRUGSPLADSEN


Alle virksomheder, både i og udenfor kommunen, kan aflevere sorteret affald på Vesthimmerlands Kommunes fire genbrugspladser i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars.

BEMÆRK: Farsø Genbrugsplads modtager IKKE haveaffald, vi henviser til pladsen ved DLG i Farsø.

Virksomheden kan vælge at benytte en af følgende tre ordninger:

  • Abonnement (Vignette) erstattes af anden ordning ca. 1. juni 2019
  • Klippekort erstattes af anden orden ca. 1. juni 2019
  • Betaling efter vægt. (Gælder kun i Oudrup og Aars) erstattes af anden ordning ca. 1. juni
    Bemærk: Kunder til Aars bedes kontakte Renovest på 98683200 før indvejning.


Fælles for de tre ordninger er, at adgangen gælder køretøjer med totalvægt op til max 3.500 kg. med tilhørende trailer. Traktorer har ingen adgang.

Alle virksomheder, der ønsker at gøre brug af genbrugspladsen, betaler enten for abonnement eller klippekort efter takster, der hvert år fastsættes af byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

For genbrugspladsens vægtordning, sker afregning pr. ton efter Renovests gældende prisblad.

Derudover opkræves virksomheden et grundgebyr til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger.

Vær opmærksom på:
  • At aflevering af farligt affald - max. 200 kg pr. år - afregnes særskilt, da dette ikke er en del af abonnements-/klippekort ordningen.
  • At aflevering af asbest afregnes særskilt, da asbest er en affaldsfraktion der kræver særlig behandling og derfor ikke går ind under abonnements-/klippekort ordningen.
  • At den kvittering, du får på genbrugspladsen, også gælder som faktura.


GODT HÅNDVÆRK?

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsaffald. Det gælder både når det fremkommer under et nedrivnings- eller renoveringsprojekt, og når det skal anvendes til veje og pladser.

Her kan du læse mere om: